آخرین اخبار : 

درمان تیک عصبی طب سنتی

راه درمان تیک عصبی با طب سنتی

درمان تیک عصبی طب سنتی باید تقویت کننده عصبی مانند سنبله طیب با عسل یک قاشق چایخوری صبح زود و گل بهار نارنج با عسل یک قاشق چایخوری اول مغرب مصرف کنند.چیزهای ترش و تندو تیز برایشان سم است و نباید مصرف شود.

نیازمندی های پزشکی درمان نیاز کلیک کنید !!