آخرین اخبار : 

طب سنتی

راه درمان تیک عصبی با طب سنتی

درمان تیک عصبی طب سنتی باید تقویت کننده عصبی مانند سنبله طیب با عسل یک قاشق چایخوری صبح زود و گل بهار نارنج با عسل یک قاشق چایخوری اول مغرب مصرف کنند.چیزهای ترش و تندو تیز برایشان سم است و نباید مصرف شود.

نیازمندی های پزشکی درمان نیاز کلیک کنید !!