آخرین اخبار : 

درباره ما

نکته مهم : اولین اقدام شما در مواجهه با این بیماری ( به خصوص در شروع بیماری ) مراجعه به پزشک متخصص مغز و اعصاب می باشد .

ما در این سایت http://tourette.ir سعی میکنیم اطلاعات بیشتری در مورد این بیماری منتشر کنیم در حال حاضر در بسیاری از کشورها این بیماری شایع می باشد و سایت های تخصصی و مرجع در مورد بیماری توره اطلاع رسانی می کنند .

 

Print Friendly, PDF & Email

نیازمندی های پزشکی درمان نیاز کلیک کنید !!